Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP MIỀN TRUNG
Tên viết tắt: CIMEC
Giấy phép kinh doanh : 0401411712 Cấp ngày 15/03/2008
Mã số thuế : 0401411712
Địa chỉ :       Tuý Loan Đông II, Hoà Phong, Hoà Vang, TP Đà Nẵng